Tuesday, 7th April, 2020

Snippets

7 Tag-lines inspired by Dangal

23, Dec 2016 By sagarcasm

Dangal has hit the theaters today. The tag line of the movie “Mhari Chhoriyan Chhoron Se Kam Hain Ke?” has caught the nation’s attention. If everyone had Dangal inspired tag-lines, what would they be like? Let’s have a look:

 7. Karun Nair – Mhari century Sehwag ki century se kam hai ke?

7

6. Arvind Kejriwal – Mhare movie reviews Taran Adarsh se kam hain ke?

6

5. Ranveer Singh – Mhara fashion sense Lady Gaga se kam kam hai ke?

5

4. Arnab Goswami – Mhari Awaz JBL Speaker se kam hai ke?

4

3. Axis Bank – Mhari bank Hawala Karobaari se kam hai ke?

3

2. Salman Khan – Mhari shooting Abhinav Bindra se kam hai ke?

2

1. Sandeep Kumar – Mhari body Ration Card application se kam hai ke?

1